Ἐκλογὴ νέου προέδρου Νέας Δημοκρατίας

Ἡ διαδικασία γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀποτελεῖ τὸ δεύτερο πολιτικὸ θέμα τῶν ἡμερῶν, μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ τρίτου μνημονίου∙ οἱ προεκτάσεις εἶναι τὸ ζητούμενο. Πρὶν ἀπ’ τὴν ὁρκωμοσία τῶν βουλευτῶν, οἱ πληφορορίες γιὰ τὶς κατακόρυφες περικοπὲς τῶν συντάξεων ἔχουν προκαλέσει θύελλα ἀντιδράσεων καὶ προβλέπεται κλιμάκωσή τους μέχρι τὴν ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων στὴν Βουλή∙ ὁπότε τὰ θέματα αὐτὰ θὰ κυριαρχήουν στὴν πολιτικὴ ζωή, μὲ τὸν πρόεδρο τῆς ΝΔ νὰ φέρει τὸ κύριο βάρος, ὁπότε τὰ ἐσωκομματικὰ περνᾶνε σὲ δεύτερη μοῖρα. Ἐπειδὴ μάλιστα προβλέπονται ἀνυπέρβλητες δυσκολίες γιὰ τὴν κυβέρνηση ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης γίνεται τὸ ὀχυρὸ γιὰ τὴν προάσπιση τῶν συμφερόντων τῆς χώρας. Ἔτσι οἱ ἄλλοι ὑποψήφιοι χάνονται στὴν σκιὰ καὶ ξεχνιοῦνται…