Προϋπολογισμὸς καὶ ἑταῖροι

Ἡ κατάρτιση τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ ἡ προετοιμασία τῆς ἀξιολογήσεως ἀνησυχεῖ ἰδιαίτερως τοὺς ἑταίρους καὶ ἔσπευσαν στὴν Ἀθήνα οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ ΔΝΤ∙ γνωρίζουν ὅτι ἡ κυβέρνηση ἐπανῆλθε στὴν προηγούμενη ραστώνη της καὶ ἀποφεύγει τὶς ἀντιδημοτικὲς ἀποφάσεις, τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν καὶ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων. Ἡ ἀπόψυξη τῆς οἰκονομίας ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπ’ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν τραπεζῶν, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐνδιαφέρει καὶ πολὺ τοὺς περισσότερους ὑπουργούς∙ ἤδη προβάλλουν συστηματικὰ ἐμπόδια στὶς ἀποκρατικοποιήσεις, ἐνῶ καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος συμπεριφέρεται σὰν νὰ ἔχει ὅλον τὸν χρόνο στὴν διάθεσή του. Ὁ χρόνος ὅμως ἔχει ἐξαντληθεῖ ἀπ’ τὴν Ἄνοιξη καὶ ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε δηλώνει, ἀρκετὰ διπλωματικά, ὅτι τώρα ἡ κυβέρνηση ἐφαρμόζει ὅσα τῆς εἴχαμε προτείνει τὸν Ἰανουάριο∙ αὐτὸ ἰσχύει, ἀλλὰ δὲν γίνεται εὔκολα πράξη, καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζει ἄριστα ὁ Γερμανὸς πολιτικός, προετοιμάζοντας τὶς ἀπαντήσεις γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο.