Ἀπάτη VW, πλῆγμα Γερμανίας

Ἡ ἀπάτη της VW θεωρεῖται τὸ χειρότερο πλῆγμα κατὰ τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Εὐρωζώνης, τὴν στιγμὴ τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ ρόλου τους στὴν παγκόσμια σκηνή∙ ἤδη οἱ Εἰσαγγελεῖς χαρακτήρισαν τὴν ἀπάτη ποινικὸ ἀδίκημα καὶ ἀναμένονται οἱ διώξεις κατὰ τῶν διευθυνόντων τὴν μεγάλη αὐτοκινητοβιομηχανία. Οἱ οἰκονομικὲς συνέπειες εἶναι ἀνυπολόγιστες, ἀλλὰ μᾶλλον διαχειρίσιμες στὴν ἰσχυρὴ γερμανικὴ οἰκονομία∙ οἱ πολιτικὲς ὅμως θεωροῦνται χειρότερες, διότι ὤθησαν τὸ Βερολίνο στὴν ἄκρη τῆς διεθνοῦς σκηνῆς, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν ἀπουσία τῆς Γερμανίας στὶς διαβουλεύσεις τῶν μεγάλων ἡγετῶν στὸν ΟΗΕ γιὰ τὴν συριακὴ κρίση∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ εἶδε τὴν ἀπώλεια μεγάλου μέρους τοῦ γοήτρου της ἀπ’ τὴν ὑποδοχὴ τῶν προσφύγων καὶ τὸν ἐξαγνισμὸ τῆς χώρας της ἀπ’ τὸ πολεμικὸ ἄγος. Ἡ ἀποκατάσταση περνάει μέσα ἀπ’ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς αἰτίας καὶ προβλέπεται πρὸς παραδειγματισμὸν αὐστηρὴ ἡ τιμωρία τῶν ἐνόχων∙ χρειάζεται ἐπειγόντως τὴν ἐπανόρθωση τὸ Βερολίνο.