Ἐνιαῖα μέτωπο γιὰ χιλαφάτο

Οἱ μεγάλοι συμφώνησαν τελικὰ στὴν σύσταση ἑνιαίου μετώπου ἀπέναντι στοὺς Ἰσλαμιστές, Ρωσίας, Ἀμερικῆς, Εὐρώπης, Κίνας, ἀλλὰ καὶ Ἰράν, Τουρκίας καὶ Σαουδικῆς Ἀραβίας∙ πρῶτο βῆμα εἶναι ἡ στρατιωτικὴ συνεργασία γιὰ ἀντιμετώπιση τῶν Τζιχαντιστῶν στὸ ἔδαφος, μὲ τὴν στήριξη τοῦ Μπασὲρ Ἀσσὰντ καὶ τῶν Κούρδων, ἐνῶ ἄρχισαν χθὲς οἱ ρωσικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ. Ἡ στρατηγικὴ πρέπει νὰ ἔχει τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα σὲ λίγες ἑβδομάδες, καθὼς θὰ σταματήσει καὶ ἡ χρηματοδότηση τοῦ χαλιφάτου ἀπ’ τοὺς Σαουδάραβες καὶ τὰ ἐμιράτα∙ ἡ συνάντηση Βλαδίμηρου Ποῦτιν καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα εἶχε ἀποτέλεσμα, παρὰ τὶς δημόσιες δικαιολογίες τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου. Οἱ Ἰσλαμιστὲς ἔγιναν πανίσχυροι, διότι τοὺς χρηματοδότησαν καὶ τοὺς ἐκπαίδευσαν οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ μόλις ἔφθασαν στὴν Συρία αὐτονομήθηκαν∙ δηλαδὴ συνέχισαν τὴν τακτικὴ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ποὺ εἶδαν τὴν ἀναταραχὴ στὴν Μέση Ἀνατολή, ὡς μέσον ἀποσταθεροποιήσεως τῆς Εὐρώπης. Θὰ ὑποχωρήσουν τώρα αὐτοὶ; ἀπομένει νὰ τὸ δοῦμε.