Ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς τάσεις, μᾶλλον λόγῳ τῶν προοπτικῶν γιὰ διέξοδο στὴν Συρία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε σὲ 1,1209 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 134,7750 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1122,50, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 48,27. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐμφανίζονται αἰσιόδοξοι, ὅτι ἡ ἀπάτη τῆς VW δὲν πρόκειται νὰ ἐπηρεάσει ἀρκετὰ τὴν γερμανικὴ οἰκονομία, παρὰ πολιτικὰ κυρίως ὡς πρὸς τὸ κύρος της διεθνῶς∙ ἀλλὰ ὅλα θὰ ἐξαρτηθοῦν ἀπ’ τὴν ταχύτητα ἀποκαταστάσεως τῶν ἐκτεθειμένων αὐτοκινήτων καὶ τὴν ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης. Πάντως ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπιχειρηματιῶν γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης παρουσίασε βελτίωση τὸν τρέχοντα μῆνα, ἀλλὰ τὰ στοιχεῖα ἔχουν στηριχθεῖ σὲ ἐρωτήσεις, πρὶν ἀπ’ τὴν ἀπάτη τῆς VW∙ στὴν Κίνα ἀποκαθίσταται ἡ ἐμπιστοσύνη, ὅτι θὰ ἐνισχυθεῖ ὁ ρυθμὸς ἀνόδου, καθὼς οἱ ἐπιχειρήσεις προηγμένης τεχνολογίας σημειώνουν ἐξαιρετικὲς ἐπιδόσεις∙ ἡ Hwavei ἔχει ἐπιτύχει ἄνοδο στὶς πωλήσεις smartfon, ὑποσκελίζοντας τὴν Samsung τὸ 2015.