Οὐκρανία, πρὸς ἐπίλυση

Τὸ πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας ὁδηγεῖται πλέον στὴν ἐπίλυση, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν συμφωνιῶν τοῦ Μὶνσκ ὡς βάσεως, καὶ τὴν ἀποκατάσταση δημοκρατικοῦ πολιτεύματος στὸ Κίεβο∙ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ἀναγνωρίσθηκε πλέον ὡς ὁ μεγάλος ἡγέτης παγκοσμίως, μετὰ τὴν ἀποδοχὴ τῶν προτάσεών του ἀπ’ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα γιὰ τὴν Συρία, καὶ τὴν ἐπιστροφή του στὴν διεθνῆ σκηνὴ ὡς ὁ κατάλληλος διαπραγματευτής. Ἤδη ἡ οὐκρανικὴ κυβέρνηση συμφώνησε μὲ τὴν ρωσικὴ γιὰ τὴν παροχὴ φυσικοῦ ἀερίου, ἐνῶ οἱ πιέσεις γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀκροδεξιῶν εἶναι πολὺ αὐστηρές∙ δὲν ἔχουν πολλὰ περιθώρια οἱ ναζιστὲς τῆς Δυτικῆς Οὐκρανίας, διότι καὶ στὶς περιοχές τους ἐντείνονται οἱ ἀντιδράσεις ἐναντίον τους, ἐνῶ ἡ Πολωνία κρατάει πλέον ἀποστάσεις ἀπ’ τὴν πολιτική τους. Ὁ ἐκφασισμὸς τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἀποτυγχάνει.