Κυπριακό, καλὲς προοπτικὲς

Οἱ προοπτικὲς ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ ἐμφανίζονται καλές, ὑπογράμμισε ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ καὶ ξένους ἡγέτες στὸ περιθώριο τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ∙ ἤδη οἱ διακοινοτικὲς συνομιλίες ἔχουν σημειώσει σημαντικὴ πρόοδο στὰ καθημερινὰ προβλήματα καὶ ἔχει ἀπκατασταθεῖ πλήρως σχεδὸν ἡ ἐπικοινωνία τῶν δύο κοινοτήτων. Οἱ κοινὲς ἐκδηλώσεις, ἀκόμη καὶ στὴν Ἀμμόχωστο, ἐνισχύουν τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ πληθυσμοῦ τῶν κοινοτήτων καὶ καλλιεργοῦν κλίμα ἀμοιβαίας ἀποδοχῆς∙ φυσικά, ἀπομένουν τὰ δύσκολα θέματα, συνταγματικό, ἐδαφικὸ καὶ ἰδιοκτησιακό, ἀλλὰ οἱ διαφορὲς δὲν εἶναι τόσο μεγάλες ὅσο παλαιότερα καὶ ὑπάρχει διάθεση ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν γιὰ προσέγγιση σὲ ἀμοιβαία ἀποδεκτὴ λύση, μὲ κύριο ἐπιχείρημα τὴν ἔνταξη καὶ τῶν Τουρκοκυπρίων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ στὴν Εὐρωζώνη. Ἀποτελεῖ ἀκατανίκητη πρόκληση τὸ εὐρώ.