Μέρκελ, προσφυγικὸ δύσκολο

Τὸ προσφυγικὸ εἶναι πολὺ δύσκολο πρόβλημα παραδέχθηκε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, καθὼς ἡ Γερμανία ἔχει δεχθεῖ φέτος 850000 πρόσφυγες καὶ ἡ εἰσροὴ συνεχίζεται∙ ἡ καγκελάριος γνωρίζει ὅτι, παρὰ τὴν εὐμενῆ ὑποδοχὴ τῶν προσφύγων ἀπ’ τοὺς Γερμανούς, ἕνα μέρος τῶν συμπατριωτῶν της εἶναι ἀντίθετο καὶ κυρίως ἡ ἀκροδεξιά, ἡ ὁποία ἐλπίζει ὅτι θὰ κερδίσει ἀπ’ τὴν προπαγάνδα της κατὰ τῶν ξενῶν. Οἱ Γερμανοὶ ἐργοδότες ὅμως πιστεύουν ὅτι οἱ πρόσφυγες θὰ δώσουν νέα πνοὴ στὴν οἰκονομία τους, διότι μὲ τὴν ἐργασία τους θὰ προσφέρουν πολλὰ καὶ μάλιστα μὲ χαμηλὰ ἡμερομίσθια∙ στὴν φάση αὐτὴ βρίσκεται ἡ χώρα, ὅπως καὶ ἡ Εὐρωζώνη∙ ἄλωστε προωθοῦνται σὲ περιοχὲς μὲ ἔλλειψη ἐργατικῶν χειρῶν. Ἡ ἀπάτη τῆς VW εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα τοῦ Βερολίνου, διότι πλήττει τὸ κύρος τῆς χώρας διεθνῶς∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ εἶχε καταστήσει τὴν Γερμανία μεγάλη δύναμη, ἀναγνωρισμένη ἀπὸ ὅλους, καὶ τώρα ἀπαξιώνεται.