Βουλή, φόβος ψηφοφοριῶν

Στὴν δοκιμασία τῶν ψηφοφοριῶν τῆς Βουλῆς εἰσέρχεται ἡ κυβέρνηση, καθὼς εἶναι ὑποχρεωμένη ἀμέσως μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν προγραμματικῶν νὰ περάσει τὰ 48 προαπαιτούμενα τοῦ τρίτου μνημονίου∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔδειξε τὴν ἄκρα ἀγωνία του στὴν ὁμιλία του στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα, ὅτι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα τῆς κυβερνήσεώς του. Τὸ ἀπαθὲς βλέμμα τῶν βουλευτῶν του ἔλεγε πολλά καὶ περισσότερα ἡ παγερὴ στάση τους, χωρὶς καθόλου χειροκροτήματα, ἀκόμη καὶ ὅταν διαβεβαίωνε ὅτι εἶναι κυβέρνηση τετραετίας∙ ἔδειχναν ὅτι ἐλάχιστοι τὸν πίστευαν καὶ πολὺ λιγώτεροι ἦταν ἐνθουσιασμένοι. Ἄλλωστε τὸ ἔδειξαν, ὅταν στὴν ψηφοφορία γιὰ τὴν ὑπόδειξη τῶν τριῶν ἀντιπροέδρων, οὔτε οἱ μισοὶ δὲν συμφώνησαν μαζί του.