Οὐκρανία πρὸς διευθέτηση

Τὸ πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας βαίνει μᾶλλον πρὸς διευθέτηση, μετὰ τὴν τετραμερῆ τὴν Παρασκευὴ στὸ Παρίσι∙ Ἀγκέλα Μέρκελ, Βλαδίμηρος Ποῦτιν, Πέτρος Περουσένκο καὶ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ συζήτησαν τὸ θέμα καὶ κατέληξαν στὴν ἀνάγκη ἀμέσου ἐφαρμογῆς τῶν συμφωνιῶν τοῦ Μίνσκ, γιὰ τὴν εἰρήνευση στὸ Ντόνμπας καὶ τὴν διενέργεια ἐκλογῶν στὴν χώρα, γιὰ τὴν ὁμαλοποίηση τῆς καταστάσεως. Μετὰ τὴν ἐμπλοκὴ τῆς Ρωσίας στὴν Συρία οἱ Δυτικοευρωπαῖοι πιστεύουν ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ διατηρηθεῖ ἀνοικτὴ ἡ πληγὴ τῆς Οὐκρανίας, οὔτε νὰ συνεχισθοῦν ἐπ’ ἄπειρον οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Μόσχας∙ ἔτσι ζήτησαν ἀπ’ τὸν Οὐκρανὸ πρόεδρο τὴν ταχεῖα ἐφαρμογὴ τῶν συνθηκῶν καὶ τὴν διενέργεια ἐκλογῶν, ὥστε νὰ νομιμοποιεῖται γιὰ νὰ ζητήσει τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν ἀκροδεξιῶν ὀργανώσεων. Οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν εἶναι καὶ τόσο βέβαιοι ὅτι ὁ Πέτρος Περουσένκο μπορεῖ νὰ ἐπιβάλει τὴν τάξη στὴν χώρα του, διότι ἐμφανίζεται σὲ πολλὰ θέματα δέσμιος τῶν ἀκροδεξιῶν συμφερόντων.