Εὐρωπαῖοι, ἄκρως αὐστηροὶ

Τὴν αὐστηρότητά τους ἐξήντλησαν οἱ Εὐρωπαῖοι στὸ χθεσινὸ Γιούρογκρουπ, ἀπαιτώντας ὄχι μόνο τὴν ψήφιση καὶ ἐφαρμογὴ τῶν προαπαιτουμένων ἐντὸς δύο ἑβδομάδων, ἀλλὰ καὶ ἐπιπροσθέτων στὴν ἀγορὰ ἐργασίας καὶ στὸ ἀσφαλιστικό∙ οἱ Εὐκλείδης Τσακαλῶτος καὶ Γεώργιος Χουλιαράκης ἐξαντλοῦν ἑαυτούς, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ πῶς θὰ ἀνταποκριθοῦν οἱ ἄλλοι ὑπουργοὶ στὶς ὑποχρεώσεις του, ἢ ἀλλιῶς τὸ ἐὰν ἔχει τὴν δυνατότητα ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιβολῆς σὲ αὐτοὺς, ὅπως καὶ στοὺς βουλευτές του γιὰ ψήφισή τους στὴν Βουλή. Τὰ δύσκολα τώρα ἀρχίζουν, διότι ἔρχεται ἡ φοροκαταιγίδα καὶ μαθαίνει ὁ κόσμος τὸ τί ψήφισε καὶ ποιὲς συνέπειες ἔχουν αὐτὰ στὴ ζωή του∙ ἡ κατάθλιψη ἔχει πέσει σὲ ὅλους καὶ πρὶν παραλάβουν τοὺς λογαριασμούς. Οἱ ψηφοφορίες θὰ γίνουν μὲ τὸν ΕΝΦΙΑ στὰ χέρια τους καὶ τὶς ἄλλες φορολογικὲς ἐπιβαρύνσεις, στὴν ἀρχὴ τοῦ χειμῶνα μὲ τὴν ἀγορὰ νεκρὴ καὶ τὶς οἰκογένειες σὲ κατάσταση ἀπελπισίας.