Διαφοροποιήσεις ἀκροδεξιῶν

Ἡ ἀκροδεξιὰ τῆς κυβερνήσεως πρόβαλε δημόσια τὶς διαφοροποιήσεις της ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, μὲ δύο ἀποχὲς κατὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ προεδρείου τῆς Βουλῆς∙ ὁ ὑπουργὸς δήλωσε ὅτι εἶχε κυβερνητικὲς «ὑποχρεώσεις» καὶ ὁ βουλευτής του ἐπειδὴ δὲν τὸν συμπεριέλαβαν στοὺς ἀντιπροέδρους. Στὴν πράξη ἦταν πολὺ περισσότεροι ὅσοι διαφοροποιήθηκαν ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ δὲν ψήφισαν τὸν πρόεδρο καὶ τοὺς ἀντιπροέδρους∙ δὲν φάνηκαν ὅμως γιατὶ ἡ ἀντιπολίτευση δὲν πρότεινε δικούς της ὑποψηφίους καὶ οἱ βουλευτές της ψήφισαν κατὰ συνείδηση. Ὁ λόγος εἶναι πολιτικός∙ ἡ ἀντιπολίτευση γνωρίζει τὸ πόσο εὔθραυστη εἶναι ἡ κυβέρνηση καὶ βλέπει ὅτι στὴν πρώτη δύσκολη ψηφοφορία τῶν φορολογικῶν μέτρων μπορεῖ νὰ καταρρεύσει. Τὴν ἀφήνει ὅσα μέτρα μπορέσει νὰ ψηφίσει…