Μοσχοβισί, πρόσθετα μέτρα

Τὴν ἀνάγκη ἐπιβολῆς καὶ ἄλλων φορολογικῶν μέτρων στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν κάλυψη τοῦ ἐλλείμματος ζήτησε ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος, μὲ ἀφορμὴ τὴν κατάρτιση τοῦ προϋπολογισμοῦ μας∙ ὁ Πιὲρ Μοσχοβισὶ γνωρίζει ὅτι ἡ κυβέρνηση ἐπέλεξε τὴν ὁδὸ τῆς δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς καὶ ὄχι τὴν ἀναπτυξιακὴ γιὰ τὸ οἰκονομικό μας πρόβλημα. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἔχουν ἐπιμείνει στὴν ἄμεση ἀπορρόφηση τῶν κονδυλίων ΕΣΠΑ καὶ τῶν προγραμμάτων Γιοῦνκερ καὶ Ντράγκι, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση περὶ ἄλλα τυρβάζει καὶ ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὰ δημοσιονομικά. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἔχει πλήρη ἐνημέρωση γιὰ τὸν φόβο τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέναντι καὶ στὴν λέξη ἐπενδύσεις∙ τὸν ἀφήνει στὴν ἀνεμοζάλη του καὶ στὶς ἐσωκομματικὲς φοβίες του.