Εὐρώπη, προστασία συνόρων

Τὴν ἀνάληψη τῆς εὐθύνης διαφυλάξεως τῶν συνόρων ἀπέναντι στοὺς πρόσφυγες ἀπὸ εὐρωπαϊκὲς ὑπηρεσίες ἀναγνωρίζουν πλέον ὅλοι στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ ἔχουν ἀποδεχθεῖ ὅτι δὲν ἔχουν τὰ μέσα οἱ χῶρες στὰ σύνορά της νὰ ἀντιμετωπίσουν μόνες τους τὸ τεράστιο κύμα τῶν προσφύγων καὶ μεταναστῶν. Τὸ πρόβλημα ἀφορᾶ κυρίως τὴν Ἑλλάδα, διότι ἐμεῖς δεχόμαστε καθημερινὰ χιλιάδες πρόσφυγες ἀπ’ τὴν Τουρκία∙ ἔτσι ἀποφάσισε τὴν ἐνίσχυση τῶν δυνάμεων τῆς ΦΡΟΝΤΕΞ στὰ νησιὰ καὶ στὸν Ἔβρο, τὴν αὔξηση τῶν κονδυλίων γιὰ τὴν δημιουργία κέντρων ὑποδοχῆς μέχρι τὴν προώθησή τους σὲ ἄλλες χῶρες μέλη καὶ τὴν ἄσκηση πιέσεων στὴν Τουρκία, ὥστε νὰ συνεργασθεῖ μαζί της καὶ νὰ ἔχουν κοινὴ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ βρίσκεται στὸν ἐμφύλιο τῆς Συρίας∙ ἐὰν δὲν λήξει ὁ πόλεμος δὲν ἀνακόπτεται ἡ ροὴ τῶν φυγάδων∙ φαίνεται ὅμως ὅτι κάτι γίνεται καὶ συμφωνοῦν οἱ μεγάλοι στὸν τερματισμό του.