Συρία, ἀναμέτρηση μεγάλων

Οἱ ρωσικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ στὴν Συρία προκαλοῦν τὴν ἄρδην ἀνατροπὴ τῆς ἰσορροπίας στὴν Μέση Ἀνατολή∙ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις προελαύνουν στὸ μέτωπο γιὰ πρώτη φορά -ἔστω κι ἂν ἔχει παραβιάσει ρωσικὸ ἀεροσκάφος τὸν τουρκικὸ ἐναέριο χῶρο, μὲ αὐστηρὲς διαμαρτυρίες τῆς Ἄγκυρας- ὑποχωροῦν οἱ Ἰσλαμιστές, ἐνῶ καὶ ἡ Αἴγυπτος στηρίζει θερμὰ τὴν Μόσχα, ἀλλὰ ὁ βομβαρδισμὸς τοῦ νοσοκομείου στὸ Κουντοὺζ ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἀποδυναμώνει αἰσθητὰ τὶς θέσεις τους στὴν περιοχή. Ἡ Ρωσία μάλιστα ἀπειλεῖ μὲ ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ τὶς συριακὲς ἀκτές, ἐὰν παρέμβουν ἄλλες δυνάμεις∙ τὸ Κρεμλίνο διαθέτει ἰσχυρὴ ναυτικὴ δύναμη στὴν Μεσόγειο, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον ἔχει διαλύσει τὸν Ἕκτο στόλο της. Οἱ προοπτικὲς γιὰ γιὰ ἐπίλυση τοῦ προβλήματος διαγράφονται καλές, παρὰ τὶς ἀντιθέσεις τῶν μεγάλων, ὅπως συνήθως συμβαίνει στὰ σοβαρὰ διεθνῆ προβλήματα∙ τὸ προσφυγικὸ μετράει πάρα πολύ, μὲ τοὺς Εὐρωπαίους νὰ ὑφίστανται τὶς χειρότερες συνέπειες, μὲ πρώτη τὴν Ἑλλάδα.