Πορτογαλία, νίκη δεξιᾶς

Ὁ Πάσσος Κοέλιο κέρδισε τὶς ἐκλογὲς στὴν Πορτογαλία, παρὰ τὴν τετραετῆ λιτότητα, καὶ σχηματίζει κυβέρνηση∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἀπέσπασε τὸ 38,5% καὶ ὁ Σοσιαλιστὴς ἀντίπαλός του, 32,5%, ἀλλὰ δὲν ἔχει τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία τῆς Βουλῆς, ὁπότε πιθανώτερη ἐξέλιξη θεωροῦν τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως μειοψηφίας. Ἡ νίκη του πάντως θεωρεῖται σημαντικὴ γιὰ τὴν Εὐρώπη, διότι εἶναι ἡ πρώτη φορὰ σὲ μνημονιακὴ χώρα ποὺ τὸ κυβερνῶν κόμμα κερδίζει τὶς ἐκλογές, ἐνῶ μέχρι τώρα πάθαιναν καθίζηση∙ τὸ ἀποτέλεσμα θεωρεῖται ὡς προοίμιο καὶ γιὰ τὶς ἱσπανικὲς ἐκλογὲς τὸν Δεκέμβριο, ἐπειδὴ τὸ Λαϊκὸ κόμμα κερδίζει ἔδαφος, ἐνῶ χάνουν οἱ Podemos οἱ ὁποῖοι ἔχουν ταυτισθεῖ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Στὴν Εὐρώπη ἐμπεδώνεται ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ πιστὴ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων ὁδηγεῖ στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση.