Συρία, ἐμπλοκὴ μεγάλων

Σὲ ἐμπλοκὴ τῶν μεγάλων ὁδηγεῖται ὁ πόλεμος στὴν Συρία, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ ζητοῦν τώρα τὴν διακοπὴ τῶν ρωσικῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν, τοὺς ὁποίους εἶχαν ἐγκρίνει τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα∙ αἰτία εἶναι ἡ ἀνάδειξη τῆς Μόσχας σὲ κύριο παράγοντα τῶν ἐξελίξεων, καθὼς κερδίζουν ἔδαφος οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις καὶ ἀποδεικνύεται καθοριστικὴ ἡ ἐνεργότερη ἀνάμιξη τοῦ Ἰράν. Στὴν Οὐάσιγκτον ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἀδυνατοῦν διαδραματίσαι πλέον ἡγετικὸ ρόλο στὴν περιοχή, ἐνῶ ἐπιρρίπτουν τὶς εὐθύνες στὴν ἀφγανικὴ κυβέρνηση γιὰ τὸν βομβαρδισμὸ τοῦ νοσοκομείου τῶν «Γιατρῶν χωρὶς σύνορα» στὴν Κουντούζ∙ ἡ ὑπεκφυγὴἐπιβαρύνει τὸ ἀμερικανικὸ γόητρο στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ καὶ οἱ Σαουδάραβες ἀναζητοῦν συνεννόηση μὲ τὸ Κρεμλίνο γιὰ ὁμαλοποίηση τῆς καταστάσεως∙ διαπιστώνουν ὅτι ὁ θρησκευτικὸς πόλεμος ὁδηγεῖ στὴν καταστροφὴ ὅλων καὶ ἀποδέχονται κάποιας μορφῆς ἀνοχῆς μὲ τὴν Τεχεράνη. Οἱ ἑπόμενες ἑβδομαδες θὰ δείξουν στὸ ἐὰν θὰ βρεθεῖ διέξοδος ἢ ἐὰν θὰ γενικευθεῖ ὁ πόλεμος στὰ μέτωπα.