Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μετὰ τὶς προχθεσινὲς ἰσχυρὲς ἀνοδικὲς μὲ ρευστοποίηση κερδῶν∙ τὸ εὐρὼ διαμορφώθηκε στὰ 1,1226 δολλάρια καὶ 135.0550 γιέν, μὲ τὸν χρυσὸ ἐλαφρὰ ἀνοδικό, 1136,90, καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,43. Ἡ συμφωνία Ἐλευθέρου Ἐμπορίου τοῦ Εἰρηνικοῦ δὲν φαίνεται νὰ ἐνθουσίασε καὶ πολὺ τοὺς ἐπενδυτές, διότι φοβοῦνται τὴν ἀπόρριψή της ἀπ’ τὸ Κογκρέσο∙ δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν καὶ πολλὴ ἐμπιστοσύνη στὴν ἀνάκαμψη τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας. Στὴν Εὐρώπη ἡ κίνηση ἦταν ἐλαφρῶς ἀνοδική, διότι ἀνακοινώθηκαν οἱ προβλέψεις τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ ἀνάπτυξη 1,6% φέτος καὶ κρίνεται εὔκολη ἀπορρόφηση τῆς ἀπάτης τῆς VW∙ οὔτε ἡ χειροδικία ἐργαζομένων τῆς AirFrance κατὰ τοῦ προεδρείου της, γιὰ ἀπόλυση χιλιάδων ἐργαζομένων, ἐπηρέασε ἀρνητικὰ τὶς ἀγορές∙ τὸ θεώρησε ἡ κυβέρνηση ἀμελητὲο γεγονὸς καὶ ἄφησαν τὴν ἑταιρεία νὰ τὸ ρυθμίσει μόνη της. Πάντως ἡ Κύπρος βγαίνει στὶς ἀγορὲς τὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες καὶ τερματίζεται ἔτσι τὸ μνημόνιο.