Παλαιστίνη, νέα ἰντιφάντα

Πρὸς τρίτη ἰντιφάντα κινδυνεύει νὰ ὁδηγηθεῖ ἡ Παλαιστίνη, μὲ τὶς συγκρούσεις τῶν νεαρῶν Ἀράβων μὲ τὴν ἰσραηλινὴ Ἀστυνομία, τρεῖς ἔφηβους νεκροὺς καὶ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμοὺς στὴν Λωρίδα τῆς Γάζας∙ ἀφορμὴ στάθηκε ἡ ἀπαγόρευση προσκυνήματος ἀπ’ τοὺς Μουσουλμάνους, μὲ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς παλαιᾶς πόλεως καὶ τὸν λιθοβολισμὸ τῶν ἀστυνομικῶν ἀπ’ τοὺς νεαρούς, ἐνῶ ἔπεσαν στὸ Ἰσραὴλ καὶ ρουκέτες ἀπ’ τὴν Γάζα∙ αἰτία ὅμως εἶναι οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ τοῦ χαλιφάτου ἀπ’ τοὺς Ρώσους καὶ ἡ ἀμεσότερη ἀνάμιξη τοῦ Ἰρὰν στὸν πόλεμο, ὅπως καὶ ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας τῆς Παλαιστίνης στὸν ΟΗΕ, δηλαδὴ ἡ ἀναγνώρισή της ὡς ἀνεξαρτήτου κράτους. Οἱ ἀκροδεξιοὶ τῆς κυβερνήσεως φοβοῦνται ὅτι αὐτὸ θὰ ἔχει ἄμεση συνέχεια τὴν διεθνῆ ἀπομόνωση τῆς χώρας, καὶ ἀντιδροῦν μὲ σπασμωδικὸ τρόπο.