Συμφωνία χωρῶν Εἰρηνικοῦ

Ἡ συμφωνία Ἐλευθέρου Ἐμπορίου δέκα χωρῶν τοῦ Εἰρηνικοῦ, μὲ 40% τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου, θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία στὴν Οὐάσιγκτον∙ στὴν συμφωνία μετέχουν, ἐκτὸς Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ Ἰαπωνίας, Χιλή, Περοῦ, Μεξικό, Καναδᾶς, Φιλιππίνες, Αὐστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βιετνάμ, Μπρουνέι καὶ Μαλαισία. Ἡ συμφωνία γιὰ νὰ ἐφαρμοσθεῖ πρέπει νὰ ἐπικυρωθεῖ ἀπ’ τὸ Κογκρέσσο, ἀλλὰ ἤδη πολλοὶ Ρεπουμπλικανοὶ ἐκφράζουν τὴν ἀντίθεσή τους∙ ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἐλπίζει ὅτι θὰ κερδίσει ἀρκετὰ στὴν διεθνῆ σκηνή, ἐνῶ καθυστερεῖ ἀκόμη ἡ ἀνάλογη συμφωνία μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ Νότιος Κορέα ἐξετάζει τὴν ἐκδοχὴ συμμετοχῆς της στὴν συμφωνία, ἂν καὶ διατηρεῖ πολλὲς ἐπιφυλάξεις, διότι συμμετέχει στὴν ἀντίστοιχη συμφωνία τῆς Κίνας καὶ τῶν ὑπολοίπων ἀσιατικῶν χωρῶν∙ ὁ ἀνταγωνισμὸς μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν ὁμάδων θὰ ἐπηρεάσει τὴν ἀσιατικὴ οἰκονομία.