Ἐπιτυχίες ψηφιακοῦ κλάδου

Οἱ ἐπιτυχίες τῶν ψηφιακῶν ἑταιρειῶν στὴν χώρα μας ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια μετὰ τὴν βροχή∙ ὁ Νίκος Μωραϊτάκης μὲ τὸν Σπύρο Μαγιάτη ἵδρυσαν πρὸ τριετίας ἑταιρεία μὲ προγραάμματα γιὰ τὴν ἀναζήτηση καὶ ἀξιολόγηση προσωπικοῦ ἀπ’ τὶς ἐπιχειρήσεις. Εἶχαν ἀποχωρήσει φιλικὰ ἀπ’ τὴν Upstream τοῦ Μάρκου Βερέμη, ἡ ὁποία στὴν τριέτια αὐτὰ ἔκανε ἅλμα καὶ ἀπὸ ἑξῆντα ἔχει πεντακόσια ἄτομα προσωπικὸ στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό∙ ἡ ἑταιρεία τῶν δύο νέων, ὀνόματι Drachmastartup, ἔχει ἤδη πενῆντα ἄτομα προσωπικὸ καὶ διακλαδώθηκε σὲ πολλὲς χῶρες, μὲ πρώτη τὴν Ἀμερική. Ἄλλος, ὁ Βαλεντίνος Τζέκας ἀπ’ τὴν Λάρισα, δεκαοκτὼ ἐτῶν, βρῆκε λογισμικὸ γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν φίλων του ὁπουδήποτε κι ἂν βρίσκονται.