Πρόσφυγες, ἀπομόνωσή μας

Στὴν ἀπομόνωση τῆς Ἑλλάδος στὸ προσφυγικὸ προχωροῦν οἱ Εὐρωπαῖοι, διότι δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴν κυβέρνηση∙ στὸ Βερολίνο ἔγινε σύσκεψη τῶν ἀρχηγῶν τῆς Ἀστυνομίας ἑταίρων ποὺ πλήττονται ἀπ’ τοὺς πρόσφυγες, ἀλλὰ δὲν ἐκλήθη ὁ Ἕλληνας, ὅπως καὶ τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα στὴν διάσκεψη κορυφῆς τῆς Βιέννης δὲν εἶχε κληθεῖ ὁ πρωθυπουργός μας∙ ὁ Αὐστριακὸςκαγκελάριος προσπάθησε νὰ καλύψει τὸ γεγονός, μὲ τὴν προχθεσινὴ ἐπίσκεψή του στὴν Μυτιλήνη, ἀλλὰ ἀντιλήφθηκε τὸ θέατρο τοῦ Ναπολεοντίσκου μὲ τὴν ἀπόκρυψη τῶν μεταναστῶν. Στὶς Βρυξέλλες ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν εἶχε συνομιλίες μὲ τοὺς προέδρους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ ἀποτέλεσμα τὴν συμφωνία γιὰ στενὴ συνεργασία τῶν δύο πλευρῶν γιὰ τὸ θέμα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπέδειξαν ὅτι οἱ διακινητὲς εἶναι ὄργανα τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ ὄτι ἀποκομίζουν τεράστια κέρδη. Πάντως ἄρχισαν οἱ περιπολίες τῆς ναυτικῆς ΦΡΟΝΤΕΞ στὴν Μεσόγειο καὶ στὸ Αἰγαῖο, μὲ τὴν σύλληψη καὶ κατάσχεση πλοίων φορτωμένων μὲ μετανάστες.