Ἀγωνιώδης ἔκκληση τοῦ ΣΕΒ γιὰ ἀνάκαμψη

Ὁ ΣΕΒ, μὲ ὑπόμνημά του πρὸς τὴν κυβέρνηση, προτείνει τὴν λήψη τῶν μέτρων γιὰ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης καὶ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας∙ οἱ βιομήχανοι γνωρίζουν καλύτερα ἀπὸ ὅλους τὴν κατάσταση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν παντελῆ ἔλλειψη ἀποθεμάτων πρώτων ὑλῶν καὶ ἀνταλλακτικῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μείωση τῆς παραγωγῆς καὶ τὴν ἀπουσία ἀγαθῶν στὰ ράφια. Ἡ κυβέρνηση εἴτε δὲν θέλει, ὅπως ὁ πρωθυπουργὸς καὶ πολλοὶ ὑπουργοὶ ἔδειξαν στὶς προγραμματικὲς δηλώσεις, εἴτε δὲν μπορεῖ, ὅπως παραδέχθηκε ὁ Γεώργιος Χουλιαράκης καὶ περιορίζεται στὴν τυπικὴ διαδικασία τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὸ κουαρτέτο∙ τὰ πράγματα δυσκολεύουν, διότι, πέραν τῶν δυσχερειῶν ἐγκρίσεως τῆς φοροκαταιγίδας στὴ Βουλή, ἀνακύπτουν προβλήματα γιὰ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν καὶ προσέλκυση ἐπενδύσεων. Ἡ ζημία ἀπ’ τὸ Ἵδρυμα Κλίντον βαρύνει ἀρκετά.