Δοκιμασία πολυνομοσχεδίου

Στὴν δοκιμασία τῆς ἐγκρίσεως τοῦ πολυνομοσχεδίου ἀπ’ τὴν Βουλὴ τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα περνάει ἡ κυβέρνηση μετὰ τὴν προχθεσινὴ ψήφο ἐμπιστοσύνης∙ ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης δήλωσε ὅτι τὰ νέα μέτρα εἶναι οἱ οὐρὲς τῆς συμφωνίας, τὶς ὁποῖες ἀπέκρυψε προεκλογικὰ ὁ πρωθυπουθργός, καὶ γι’ αὐτά, «νὰ μὴν μᾶς λογαριάσει», ἐνῶ εἶναι ἔντονες οἱ ἀντιδράσεις καὶ στὴν συγκυβέρνηση. Ἡ φοροκαταιγίδα εἶναι ἄνευ προηγουμένου, μὲ φόρους 4,4 δις εὐρὼ καὶ περικοπὲς συντάξεων 1,8, μόνο ὡς πρώτη δόση, διότι τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἀπαιτεῖ ἐπιπρόσθετα 1,4 δις, γιὰ τὴν συμμετοχή του στὸ πρόγραμμα∙ ἡ ἔγκριση τῶν μέτρων εἶναι προϋπόθεση καὶ γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῶν 25 δις εὐρὼ καὶ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, ἂν καὶ οἰκονομικοὶ κύκλοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἀπαιτοῦνται καὶ ἄλλες προϋποθέσεις, πολιτικὰ σταθερότης καὶ εἰσροὴ ἐπενδύσεων γιὰ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἔδειξε, ὅτι ἔχει βαθειὰ μεσάνυχτα ἀπὸ ὅλα αὐτά.