Ὑγεία, ἀναγνώριση διαλύσεως

Στὴν ἀναγνώριση τῆς διαλύσεως στὴν ὑγεία προχώρησε πρὸς τιμήν του ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός, μιλώντας στὶς προγραμματικὲ δηλώσεις∙ «προφανῶς καὶ ὑπάρχουν προβλήματα καὶ ἐλλείψεις σὲ προσωπικὸ καὶ ὑλικοτεχνικὸ βοήθημα», ἀλλὰ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα, ὅτι μέσα στὴν τετραετία θὰ διορθωθοῦν. Κάτι εἶναι κι αὐτό∙ ὅσοι ἐπιβιώσουν καὶ δὲν χρειασθοῦν τέσσερα χρόνια τὰ νοσοκομεῖα, ἀργότερα θὰ βρίσκουν περιποίηση∙ αὐτὴ τὴν διαβεβαίωση δίδει ἡ ἀριστερὴ κυβέρνηση. Πάντως ἦταν ἀξιοθρήνητη ἡ ἐμφάνισή της στὴν Βουλή, τὴν ἑπομένη τῆς δεύτερης νίκης της μέσα σὲ ἕναν χρόνο∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀναγνώρισε, ὅτι δὲν ἔχει ἄλλον τρόπο ἐπιβιώσεως ἀπ’ τὴν πόλωση καὶ τὶς ἐπιθέσεις κατὰ τῆς Νέας Δημοκρατίας. Οἱ διεργασίες στὸν ὁμάδα τῶν 53 δὲν ἐλέγχονται.