Εὐρώπη, ἀναθεώρηση θεσμῶν

Στὴν ἀναθεώρηση τῶν θεσμῶν ὁδηγεῖται ἡ Εὐρώπη, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὶς δηλώσεις τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ προχθὲς στὸ Εὐρωκοινοβούλιο∙ οἱ δύο ἡγέτες ὑπογράμμισαν ὅτι χρειάζεται προσαρμογὴ ἡ συμφωνία Δουβλίνο 2, διότι δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς προσφυγικῆς κρίσεως. Οἱ ὑπηρεσίες σὲ Βρυξέλλες, Βερολίνο καὶ Παρίσι ἐπεξεργάζονται ἢδη τὶς σχετικὲς προτάσεις, ὁπότε σύντομα θὰ συζητηθοῦν στὸ Εὐρωσυμβούλιο. Τὴν τελευταία πενταετία ἡ Εὐρωζώνη ἔχει κάνει πολὺ τολμηρὰ βήματα, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑλληνικὴ κρίση∙ ὁ πρῶτος μνημονιακὸς πρωθυπουργὸς τὴν ἔθεσε ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν της, μὲ ἐσκεμμένη παραποίηση τῶν δημοσιονομικῶν συτοιχείων ἑνὸς ἑταίρου, γιὰ τὴν περιφρούρησή της. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ θέσπιση τῶν κανόνων δημοσιονομικῆς πειθαρχίας∙ ὁ τρίτος μνημονιακὸς πρωθυπουργὸς τὴν ὁδήγησε στὰ ἄκρα γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν εὐρώ. Ἔτσι ἐπεξεργάσθηκε τὰ σχέδια γιὰ χρεωκοπία ἑνὸς ἑταίρου, ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης, ποὺ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν τὸ ὑποψιάσθηκε κἄν.