Συρία, ἐφιάλτης Δυτικῶν

Σὲ ἐφιάλτη τῶν Δυτικῶν μετατρέπεται ἡ κατάσταση στὴν Συρία, καθὼς οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις κερδίζουν ἔδαφος, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ρωσικῶν ἀεροπορικῶν βομβαρδισμῶν, ἐνῶ οἱ Τζιχαντιστὲς αἰσθάνονται τὴν ἀποδυνάμωση τῶν θέσεών τους∙ ἡ ἐκτόξευση πυραύλων ἀπ’ τὸν στόλο τῆς Κασπίας κατὰ ἰσλαμιστικῶν στόχων ἔχει θεωρηθεῖ ὡς πρόκληση ἀπ’ τὸ ΝΑΤΟ τὸ ὁποῖο συγκάλεσε καὶ σύσκεψη τῶν ὑπουργῶν του Ἀμύνης. Στὴν Οὐάσιγκτον ἐπιρρίπτονται εὐθύνες στὴν κυβέρνηση, διότι δὲν εἶχε μελετήσει τὶς πολεμικὲς δυνατότητες τῆς Μόσχας καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἐπιρροῆς της στὴν Μέση Ἀνατολή∙ ἤδη τὸ Ἰρὰκ ζήτησε τὴν βοήθεια τῆς ρωσικῆς ἀεροπορίας, ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι πλήττουν δευτερευούσης σημασίας στόχους τὰ ἀμερικανικὰ ἀεροπλάνα. Ἄλλωστε ἀνακοινώθηκε ὅτι ἄλλαξαν πορεία, γιὰ νὰ μὴν συμπέσουν μὲ τὰ ρωσικὰ πάνω ἀπ’ τὴν Συρία∙ τὸ Πεντάγωνο δείχνει, μὲ τὶς ἀντιδράσεις του, ὅτι ἀγνοοῦσε τὶς ρωσικὲς προόδους στὴν ἠλεκτρονικὴ κατασκοπεία καὶ στὴν πυραυλικὴ τεχνολογία.