Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ πτώση στὸ Τόκυο καὶ ἄνοδο στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,1276 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 135,1750 γιὲν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1143, καὶ τὸ πετρέλαιο, 51,63. Οἱ ἀνησυχίες τῶν Δυτικῶν, γιὰ τὴν ἀνάμιξη τῆς Ρωσίας στὴν Συρία, δὲν ἐπηρεάζουν καὶ πολὺ τοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ περισσότερο ἡ καθιέρωση τοῦ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος στὶς ἀσιατικὲς ἀγορές∙ ἤδη 38 κινεζικὲς καὶ 138 ξένες ἔχουν ἀναλάβει τὶς συναλλαγὲς καὶ ἔχουν ἀντιμετωπίσει μεγάλη ζήτηση ἀπ’ τὴν πρώτη μέρα. Ἡ Κίνα ἤδη ἀποδεσμεύεται σταδιακὰ ἀπ’ τὰ ἀμερικανικὰ κρατικὰ ὁμόλογα καὶ ἑστιάζει τὴν προσοχή του στὴν Ἀσία καὶ στὴν Τράπεζα Ἀναπτύξεώς της∙ ἄλλωστε τὸ Πεκίνο στηρίζει πλήρως τὶς ρωσικὲς στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν Συρία. Στὴν Εὐρώπη ἡ Γερμανία ἀντιμετωπίζει τὴν κρίση τῆς VW, ἂν καὶ τὸ ἐμπορικό της πλεόνασμα παραμένει ὑψηλό, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ προσφυγικὸ πρόβλημα.