Δοκιμασία προαπαιτουμένων

Ἡ συζήτηση καὶ ἡ ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων ἀρχίζει στὴν Βουλή, ἀπ’ τὴν Κοινοβουλευτικὴ Ἐπιτροπή, καὶ θεωρεῖται ἡ πρώτη σκληρὴ δοκιμασία τῆς κυβερνήσεως∙ ἡ φοροκαταιγίδα εἶναι ἄνευ προηγουμένου, ἐνῶ τὸ δεύτερο κύμα ἔρχεται σύντομα καὶ ἐξαφανίζει τὰ εἰσοδήματα τῶν Ἑλλήνων. Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν εἶχε ἐνημερώσει προεκλογικὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὶς φορολογίες, τὸ ἀντίθετο ὑποστήριζε ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξουν νέες∙ τὰ νομοσχέδια τῶν διαψεύδουν, ἐνῶ ἔχει πλέον ἀντίθετη ὁλόκληρη τὴν ἀντιπολίτευση καὶ δὲν διασφάλισε τὴν ὁμόφωνη ὑποστήριξη τῆς Κοινοουλευτικῆς του Ὁμάδος στὴν συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἡ κατακραυγὴ τῶν λαϊκῶν τάξεων κλιμακώνεται καὶ πρῶτοι οἱ ἀγρότες ὀργανώνονται γιὰ κινητοποιήσεις, ἐνῶ δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ συνταξιοῦχοι ἀπειλοῦνται καὶ μὲ ὑποχρεωτικὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος∙ οὐδέποτε κυβέρνηση βρέθηκε τόσο ἀπομονωμένη ἀπ’ τὶς ἄλλες πολιτικὲς δυνάμεις καὶ τὸν κόσμο τρεῖς ἑβδομάδες μετὰ τὴν ἐκλογική της νίκη, ἀλλὰ καὶ τόσο εὐάλωτη στὴν ἐσωκομματική της συνοχή.