Παλαιστίνη, νέα ἰντιφάντα;

Οἱ συγκρούσεις στὴν Δυτικὴ ὄχθη νεαρῶν Παλαιστινίων καὶ Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας κλιμακώνονται, ἐνῶ ἡ Ἀεροπορία ἄρχισε τὶς ἐπιθέσεις στὴν Γάζα, σὲ ἀπάντηση ἐκτοξεύσεως ρουκετῶν∙ ἡ ἀφορμὴ εἶναι οἱ περιορισμοὶ στὴν προσέλευση τῶν Μουσουλμάνων στὰ ἱερά τους τεμένη στὴν Ἱερουσαλήμ, ἀλλὰ αἰτία ὁ ἐποικισμὸς καὶ ὁ ἀποκλεισμὸς τῶν Παλαιστινίων ἀπὸ πολλὰ ἐδάφη τους. Οἱ νεκροὶ εἶναι πολλοί, ἐνῶ τὶς ἐξελίξεις ἐπηρεάζουν καὶ οἱ ἀλλαγὲς στὸν πόλεμο τῆς Συρίας, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὴν ἀκροδεξιὰ πτέρυγα τῆς ἰσραηλινῆς κυβερνήσεως∙ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου εἶναι δέσμιος τῶν ψήφων τους, διαφορετικὰ χάνει τὴν πλειοψηφία. Ἡ ἀναγνώριση τῆς Παλαιστίνης ἀπ’ τὸν ΟΗΕ ἀποτελεῖ μεγάλο ὅπλο στὴν διεθνῆς ἀναγνώρισή της, καθὼς δὲν θεωρεῖται πλέον ὁ παρίας.