Συρία, κινήσεις ἀκριβείας

Ἡ ἐπέμβαση τῶν Ρώσων στὴν Συρία ἔχει προκαλέσει ριζικὴ ἀλλαγὴ στὴν ἰσορροπία δυνάμεων στὴν περιοχή, πέραν τῶν σημαντικῶν ἐδαφικῶν κερδῶν τοῦ κυβερνητικοῦ στρατοῦ∙ οἱ νατοϊκοὶ κύκλοι δὲν κρύβουν τὴν ἔκπληξή τους, γιὰ τὴν ταχύτητα τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐπίχειρήσεων καὶ τὴν ἀκρίβεια τῶν βομβαρδισμῶν, μὲ σοβαρώτατες ζημίες τῶν Ἰσλαμιστῶν, ποὺ εὔκολα πλήττει πλέον καὶ ὁ ἰρακινὸς στρατός. Οἱ ἴδιοι κύκλοι ἐκμυστηρεύονται ὅτι ἔχουν ἐντυπωσιασθεῖ ἀπ’ τὴν τελειότητα ἐφαρμογῆς τῶν ἀποφάσεων στὸ ρωσικὸ στρατό, ὅταν ἡ συμμαχία συζητάει μῆνες γιὰ ἁπλὴ ἐπιχείρηση, ἐνῶ ἔμειναν κατάπληκτοι ἀπ’ τὴν ἐκτόξευση πυραύλων σὲ 1500 χιλιόμετρα ἀπόσταση ἀπὸ πολεμικὰ 1000 τόνων στὴν Κασπία, ὅταν οἱ Ἀμερικανοὶ ἐκτοξεύουν τοὺς ἴδους πυραύλους ἀπὸ πλοῖα ἐκτοπίσματος 10000. Οἱ Δυτικοὶ προσαρμόζουν πλέον ἐπειγόντως τὴν πολιτική τους στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐνῶ τὸ Πεντάγωνο βρίσκεται σὲ συνεχῆ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς Ρώσους γιὰ συντονισμὸ τῶν ἐπιχειρήσεων. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ἐντυπωσίασε.