Εὐρωπαῖοι, κατάσταση ἄκρας ἐγρηγόρσεως

Ἡ ἐσπευσμένη ἄφιξη τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισὶ στὴν Ἀθήνα, γιὰ συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς ὑπουργούς, ὑποκρύπτει τὶς ἔντονες ἀνησυχίες τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν τύχη τῶν προαπαιτουμένων στὴν Βουλή, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐλάχιστη ἐμπιστοσύνη τους πρὸς τὴν κυβέρνηση∙ οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι πλήρως ἐνήμεροι γιὰ τὴν ἀγανάκτηση τοῦ κόσμου ἀπ’ τὴν φοροκαταιγίδα καὶ τὴν ὀργή του κατὰ τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ καὶ ἀπολύτως πεπεισμένοι, ὅτι τὰ παιχνίδια μὲ τὸ δημοψήφισμα καὶ τὶς πρόωρες ἐκλογὲς δὲν ἐπαναλαμβάνονται καὶ οὔτε εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἐπιτρέψουν ἐπανάληψή του. Ὁ Ἐπίτροπος εἶναι ἀπόλυτος καὶ αὐστηρὸς στὸν Ναπολεοντίσκο, οἱ ἐπιλογὲς τῶν φορολογικῶν μέτρων ἔγιναν ἀπ’ τὴν κυβέρνησή του, ὅπως καὶ ἡ πολιτικὴ τοῦ πρώτου ἑπταμήνου ποὺ ξηλώνεται ὁλόκληρη∙ οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις εἶναι μᾶλλον ἐλεγχόμενες.