ΣΥΡΙΖΑ, πρῶτες διαφορὲς

Τὶς πρῶτες διαφοροποιήσεις ἀπέναντί του βρῆκε στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁ Ναπολεοντίσκος∙ ὁ μοναδικὸς ὑποψήφιος γιὰ Γραμματέας της, πῆρε 149 ψήφους, μὲ 41 ὄχι καὶ 2 λευκά, δηλαδὴ τὸ 20% δὲν τὸν ψήφισε, ὅσοι περίπου ἦταν ἡ δύναμη τῆς ἀριστερῆς πλατφόρμας. Στὴν ἐκλογὴ ὅμως τῶν μελῶν τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας ἦρθε πρῶτος ὁ πασοκογενὴς Ἀντώνης Κωστακᾶς, μὲ ἑξῆντα ψήφους, ἐνῶ δὲν ἐξελέγη ὁ Στέλιος Παππᾶς, πατέρας τοῦ στενοῦ του συνεργάτη Νίκου∙ ὡς σαφῆ μηνύματα πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὴν ἀσκουμένη πολιτική του θεωροῦνται αὐτά, ὅπως τὸ ἐπιβεβαίωσε καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως, λέγοντας ὅτι δὲν ἔχουν τελειώσει τὰ ἐσωκομματικὰ προβλήματα. Στὶς ψηφοφορίες στὴν Βουλὴ ἔρχονται τὰ ὑπόλοιπα.