Δουλικὴ στοὺς Ἀμερικανοὺς

Τὴν δουλικότητά της ἀπέναντι στοὺς Ἀμερικανοὺς ἐπιβεβαίωσε ἡ κυβέρνηση, στὸ Συμβούλιο τοῦ ΝΑΤΟ, ὅταν συμφώνησε μὲ τὴν καταδίκη τῶν ρωσικῶν παραβιάσεων τοῦ τουρκικοῦ ἐναερίου χώρου στὰ σύνορα τῆς Συρίας∙ οἱ διπλωμάτες πιστεύουν ὅτι καλῶς ἔκανε, ἀλλὰ ὅταν ἔθεσε τὸ πρόβλημα τῶν τουρκικῶν παραβιάσεων τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναερίου χώρου βρέθηκε ἐντελῶς ἀπομονωμένη, ὁπότε ἀπορρίφθηκε ἀσυζητητί. Οἱ διπλωμάτες εἶχαν ζητήσει τὴν προετοιμασία τῆς παρεμβάσεως μὲ ἐπαφὲς μὲ ἄλλους συμμάχους, ἀλλὰ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἀπέρριψε τὴν πρόταση καὶ δέχθηκε μόνο τὴν παρέμβαση χωρὶς προετοιμασία, κάτι πρωτάκουστο στὴν συμμαχία∙ οἱ Τοῦρκοι ἀποθρασύνθηκαν μετὰ τὴν ἀπόρριψη καὶ τὴν ἑπομένη ἔκαναν δεκάδες παραβιάσεις στὸ Αἰγαῖο. Τὴν δουλικότητα στοὺς Ἀμερικανοὺς ἀπέδειξαν, σχολίαζαν πικρόχολα πολλοὶ Εὐρωπαῖοι…