Ἐμφανὲς πρόβλημα συνοχῆς

Ἡ διατήρηση τῆς πολιτικῆς της συνοχῆς ἀποβαίνει τὸ κύριο πρόβλημα γιὰ τὴν κυβέρνηση, καθὼς ἤδη ἀρκετοὶ βουλευτὲς ἄσκησαν σκληρὴ κριτικὴ στὸ νομοσχέδιο τῶν προαπαιτουμένων∙ στὶς ἐπικρίσεις, τὸ ἴδιο ἔντονες μὲ τὴν ἀντιπολίτευση, οἱ ὑπουργοὶ δὲν ἀπάντησαν, ἐνῶ χειροκροτήθηκαν ἀπὸ πολλοὺς συναδέλφους τους. Ἡ ψήφισή του μεθαύριο δείχνει ὅτι θεωρεῖται ἀρκετὰ προβληματική, μὲ πολλὲς πολιτικὲς προεκτάσεις∙ ὅταν οἱ βουλευτὲς μεταφέρουν τὴν δυσαρέσκειά τους ἀπ’ τοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς στὶς Ἐπιτροπές, γεννᾶται τὸ ἐρώτημα τοῦ τί θὰ κάνουν στὴν Ὁλομέλεια. Ὁ Ναπολεοντίσκος ἀποσύρθηκε στὰ παρασκήνια, ἐνῶ οἱ ὑπουργοὶ διαπιστώνουν ὅτι οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τῆς δεξιᾶς καὶ τῶν μνημονιακῶν κυβερνήσεων δὲν ἔχουν ἀπήχηση, διότι προηγοῦνται τὰ ἐσωκομματικὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ τὸ 2010 ἡ τότε κυβέρνηση πίστευε ὅτι εἶναι συμπαγὴς καὶ μὲ ἀπόλυτη πειθαρχία, ἀλλὰ ἄρχισαν οἱ διαρροὲς καὶ κατάληξη στὸ 4%. «Τὸ τέλος τοῦ κατήφορου εἶναι ὁ πάτος», λέει ὁ λαός.