Ἐκρήξεις πολλῶν στρωμάτων

Οἱ διάφορες τάξεις βρίσκονται σὲ κατάσταση ἐκρήξεως, μὲ πρώτους τοὺς ἀγρότες, μετὰ τὴν κατάθεση τῶν προαπαιτουμένων∙ ἄλλωστε οἱ ἐπικρίσεις πολλῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν ἀντανακλοῦν τὶς διαμαρτυρίες τῶν ψηφοφόρων τους σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα. Ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς ἔχει ὁδηγήσει πολλοὺς ἐπιχειρηματίες, κυρίως μικρομεσαίους, σὲ κατάσταση ἀπογνώσεως, διότι τώρα καταγράφουν τὰ φορολογικὰ βάρη ποὺ ἔρχονται καὶ κάνουν τοὺς λογαριασμούς τους ποὺ δὲν βγαίνουν∙ τὰ χρέη τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες ἀνῆλθαν τὸ ὀκτάμηνο στὰ 5,9 δις εὐρώ, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 3,6 ἀφοροῦν ὑποχρεώσεις τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων πρὸς νοσοκομεῖα καὶ φαρμακεῖα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὑπολειτουργία τῶν νοσηλευτικῶν ἱδρυμάτων καὶ τὴν ἀφάνταστη ταλαιπωρία τῶν ἡλικιωμένων, οἱ ὁποῖοι βλέπουν ὅτι ἡ κυβέρνηση διευκολύνει τὸν ἀποχαιρετισμὸ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου… Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ ἐμπιστοσύνη πρὸς τὴν χώρα καταβαραθρώνεται καὶ δὲν διαφαίνεται οὐδεμία προοπτικὴ ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση στὸ προβλεπτὸ μέλλον.