Πόθεν ἔσχες δύο ὑπουργῶν

Τὰ πόθεν ἔσχες δύο ὑπουργῶν καλεῖται νὰ ἐξετάσει ἡ Ἐπιτροπὴ Θεσμῶν τῆς Βουλῆς, διότι ὑπάρχουν καταγγελίες ὅτι δὲν ἔχουν δηλώσει ὅλα τὰ εἰσοδήματά τους∙ τὴν ἀποκάλυψη ἔκανε ἡ δεύτερη ἀντιπρόεδρος τῆς προηγούμενης Βουλῆς, ἡ ὁποία δὲν ἐξελέγη τώρα, ἀλλὰ ἔχει μελετήσει τοὺς σχετικοὺς φακέλους καὶ γνωρίζει τὸ περιεχόμενό τους, ἐνῶ προσέθεσε ὅτι καὶ γιὰ δύο κυβερνητικοὺς βουλευτὲς ἔχουν γίνει σχετικὲς καταγγελίες. Τὸ πολιτικὸ πρόβλημα εἶναι σοβαρό, διότι ὁ πρωθυπουργὸς γνώριζε τὶς καταγγελίες, ἀφοῦ εἶχε προκληθεῖ μεγάλος θόρυβος προεκλογικὰ καὶ ἡ ἀντιπρόεδρος εἶχε δηλώσει, ὅτι ἔχει κλείσει ἡ Βουλὴ καὶ δὲν μποροῦσε νὰ συνεδριάσει ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπή∙ ἀναδεικνύεται τὸ θέμα στὴν κρίσιμη περίοδο τῆς ψηφίσεως τῶν προαπαιτουμένων.