Συρία, συνεργασία μεγάλων

Στὴν στενὴ συνεργασία κατέληξαν Ἀμερικανοὶ καὶ Ρῶσοι γιὰ τὴν Συρία, τουλάχιστον στὸν στρατιωτικὸ τομέα, ἀλλὰ μὲ πολλαπλὲς πολιτικὲς προεκτάσεις∙ τὰ γενικὰ ἐπιτελεῖα τους βρίσκονται σὲ συνεχῆ ἐνημέρωση, ὡς πρὸς τοὺς στόχους τῶν βομβαρδιστικῶν τους, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ ἐμπλοκῆς στὸν ἀέρα. Φυσικά, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχει ἀρχίσει ὁ διάλογος μεταξύ τους καὶ ἡ ἀμοιβαία ἀναγνώριση τῆς σημερινῆς καταστάσεως∙ σταδιακὰ ἀποδεσμεύονται ἀπ’ τὴν νευρικότητα τῆς ἀντιπαραθέσεως, ποὺ θύμιζε σὲ πολλὰ ἐποχὴ ψυχροῦ πολέμου, καὶ βαδίζουν σὲ ἀτραποὺς γιὰ ἀναζήτηση λύσεως. Ἡ Ἐθνοσυνέλευση τοῦ Ἰρὰν πάντως ἐπικύρωσε τὴν συμφωνία μὲ τοὺς ἕξι μεγάλους γιὰ τὸ πυρηνικό του πρόγραμμα, ὁπότε ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ ἄρση τῶν κυρώσεων ἐναντίον του∙ ἄλλωστε καταφθάνουν συνέχεια οἱ Δυτικοὶ ἐπενδυτὲς γιὰ συμφωνίες στὴν πλούσια τουλάχιστον σὲ μεταλλεύματα καὶ ὑδρογονάνθρακες χώρα. Οἱ προοπτικὲς διεξόδου στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ εἶναι ὁρατές, ἀρκεῖ νὰ γίνει ἡ ἀξιοποίησή τους.