Συγκράτηση τῶν βουλευτῶν

Ἡ συγκράτηση καὶ πειθάρχηση τῶν βουλευτῶν εἶναι τὸ κύριο μέλημα τῆς κυβερνήσεως αὐτὲς τὶς μέρες∙ ἤδη κατὰ τὴν συζήτηση τοῦ νομοσχεδίου στὶς Ἐπιτροπὲς ἀρκετοὶ βουλευτές, ὄχι μόνο ἐπέκριναν τὸν τρόπο ψηφίσεως τῶν προαπαιτουμένων, ἀλλὰ καὶ τὶς περισσότερες διατάξεις τους, πολλὲς ἀπ’ τὶς ὁποῖες δήλωσαν ὅτι θὰ τὶς καταψηφίσουν. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἀπήχηση ποὺ εἶχε ἡ ὁμιλία τῶν βουλευτῶν αὐτῶν στοὺς συναδέλφους τους, ἀφοῦ καταχειροκροτήθηκαν, πολὺ περισσότερο καὶ ἀπ’ τοὺς ὑπουργούς∙ τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς εἶναι ἡ κρίσιμη ὥρα, ὅταν ἀρχίσει ἡ ψηφοφορία. Ἡ συγκυβέρνηση, ἀριστερᾶς καὶ ἀκροδεξιᾶς, ἔχει μόνο 154 ψήφους, διότι ἤδη ἔχει δηλώσει ἀποχὴ ἕνας τῶν συνεργαζομένων∙ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι; Θὰ τὸ δοῦμε.