Τουρκία, πρόθυρα ἐμφυλίου

Στὰ πρόθυρα ἐμφυλίου πολέμου βρίσκεται ἡ Τουρκία, προειδοποιοῦν ὅλοι οἱ ξένοι, μὲ συγκρούσεις στὶς μεγάλες πόλεις καὶ ἐκρηκτικὴ κατάσταση στὰ ἀνατολικὰ σύνορα, ἀλλὰ μὲ ἐκλογὲς τὴν 1η Νοεμβρίου∙ ἡ κυβέρνηση δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἐλέγξει τὴν κατάσταση, καθὼς εἶναι στὴν πράξη ὑπηρεσιακή, ἐνῶ καὶ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν εἶναι αἰσθητὰ ἀποδυναμωμένος. Οἱ Εὐρωπαῖοι ζητοῦν ἐπιμόνως τὸν ἔλεγχο τῆς ροῆς προσφύγων πρὸς τὸ Αἰγαῖο καὶ τὰ ἑλληνικὰ νησιά, ἀλλὰ δὲν ἔχουν οὐσιαστικὴ ἀπάντηση∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ θὰ συζητήσει τὸ πρόβλημα στὴν Ἄγκυρα τὴν Κυριακή, μετὰ καὶ τὸ τρέχον Εὐρωσυμβούλιο γιὰ τὸ ἴδιο θέμα∙ οἱ Κοῦρδοι ὀργανώνονται σὲ ἀνεξάρτητο κράτος στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ὁμοεθενεῖς τους στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴν Συρία, ἐνῶ οἱ τουρκικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ δὲν τοὺς ἔχουν ἀποδυναμώσει καθόλου. Ἡ ἑκατόμβη τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στὴν Ἄγκυρα ἐξελίσσεται πλέον στὴν κοινὴ γνώμη εἰς βάρος τῆς κυβερνήσεως.