Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μετὰ τὶς πληροφορίες ὅτι ὁ ρυθμὸς ἀναπτύξεως στὴν Κίνα ὑποχώρησε στὸ 6,8%, τὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀπ’ τὸ 2008∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1409 δολλάρια καὶ 136, 3450 γιὲν, ὁ χρυσὸς στὰ 1173,70, καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,94. Οἱ ἐπιφυλάξεις τῶν ἐπενδυτῶν ἀπορρέουν ἀπ’ τὴν διακριτικὴ στάση τῶν Ἀμερικανῶν στὴ συνεννόηση μὲ τοὺς Ρώσους γιὰ τὴν ἐπίλυση τῆς κρίσεως στὴν Συρία∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἀρνήθηκε συνάντηση μὲ τὸν Ρῶσο πρωθυπουργὸ γιὰ τὸ θέμα, παρ’ ὅλο ὅτι τὰ γενικὰ ἐπιτελεῖα διατηροῦν συνεχῆ ἐπικοινωνία γιὰ τοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς. Ἡ ὑποχώρηση ἀποδίδεται στὶς ἀντιδράσεις τῆς ἀμερικανικῆς κοινῆς γνώμης γιὰ προσέγγιση μὲ τὸ Κρεμλίνο∙ ὁ πρόεδρος διστάζει, ἂν καὶ διαπιστώνει ὅτι, χωρὶς τὴν ρωσικὴ παρέμβαση, τὸ ἀδιέξοδο εἶναι δεδομένο καὶ ἡ ἐξάπλωση τοῦ ἰσλαμισμοῦ προκαθορισμένη∙ οἱ ἀγορὲς ὅμως γνωρίζουν καλύτερα τὰ τεκταινόμενα στὰ ὑψηλὰ κυκλώματα τῆς ἀμερικανικῆς πολιτείας.