Ἀλ Κάιντα, ἱερὸς πόλεμος

Σὲ ἱερὸ πόλεμο κατὰ τῶν Ρώσων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν κάλεσε τοὺς πιστούς της ἡ Ἀλ Κάιντα, γιὰ τὶς στρατιωτικὲς ἐπεμβάσεις τους στὶς ἀραβικὲς χῶρες∙ ἡ ἀπειλὴ εἶναι ἄμεση καὶ προκάλεσε τὸν συναγερμὸ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν δύο μεγάλων, διότι φοβοῦνται τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις οἱαδήποτε στιγμή. Ἡ διακήρυξη τῆς ἰσχυρῆς ἰσλαμιστικῆς ὀργανώσεως ὑποχρεώνει Οὐάσιγκτον καὶ Μόσχα στὴν στενὴ συνεργασία τους, μετὰ τὴν συνεχῆ ἐπικοινωνία τῶν γενικῶν ἐπιτελείων γιὰ τοὺς βομβαρδισμοὺς στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ∙ ἔτσι ἐπανῆλθαν στὸν διάλογο, μετὰ ἀπὸ μακρὰ περίοδο ἀντεγκλήσεων καὶ διαξιφισμῶν γιὰ τὴν Οὐκρανία κυρίως. Οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι θεωροῦν τὸ βῆμα σημαντικό∙ ὅσα δὲν ἐπέτυχαν οἱ παρεμβάσεις τῶν ἄλλων κυβερνήσεων, τὸ ἐπιτυγχάνει ἡ ἰσλαμικὴ τρομοκρατία καὶ μάλιστα πολὺ πιὸ ἀποτελεσματικὰ καὶ πιὸ γρήγορα.