Κρίσιμο Εὐρωσυμβούλιο ἐθνικῶν μας θεμάτων

Οἱ περιπολίες τῆς ΦΡΟΝΤΕΞ στὸ Αἰγαῖο καὶ ἡ συνεργασία μὲ τὴν Τουρκία εἶναι βασικὸ θέμα τοῦ Εὐρωσυμβουλίου, μἐ τὸν πρωθυπουργὸ ὄχι καὶ τόσο σαφῆ στὶς τοποθετήσεις του∙ εὐτυχῶς οἱ διπλωμάτες παρενέβησαν καὶ διασφάλισαν τὴν προστασία τῶν θαλασσίων συνόρων μας, ἐνῶ καὶ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ὑποβάλλει τὴν πρόταση γιὰ κοινὲς περιπολίες ὑπὸ Εὐρωπαῖοι διοικητή, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ χρειάζεται πολλὴ μελέτη, γιὰ τὶς τυχὸν συνέπειές της. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὰ σύνορά μας, διότι τὰ θεωροῦν καὶ δικά τους καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἔχει δηλώσει ὅτι δὲν ὑπάρχουν θαλάσσια σύνορα∙ ἀντιθέτως φαίνεται ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἔχει δακόψει τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις του μὲ τὴν ἀκροδεξιά, ὅπως ἔδειξε τὸ ἐπεισόδιο μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ στὴν Βουλή.