Ἐξόντωση τῶν συνταξιούχων

Στὴν φυσικὴ ἐξόντωση τῶν συνταξιούχων ἀποβλέπουν οἰ ἀλλαγὲς στὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα καὶ οἱ ἀπότομες περικοπὲς τῶν συντάξεων, ὅπως προβλέπει ἡ ἔκθεση τῶν σοφῶν∙ μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια συνεχῶν μειώσεων ἔρχεται καὶ ἡ χαριστικὴ βολὴ γιὰ τοὺς παλιοὺς συνταξιούχους καὶ γιὰ ὅσους πλησιάζουν στὴν σύνταξη καὶ τοὺς βρῆκαν τὰ μνημόνια καὶ ἡ ἀνεργία στὰ πενῆντα τους καὶ στὰ ἑξῆντα τους. Αὐτὰ εἶναι κυβερνητικὴ πρόταση καὶ ὄχι τοῦ κουαρτέτου, διότι εἶναι ἀπόρρροια τῆς ἐπιστροφῆς στὴν ὕφεση καὶ στὴν ἀπότομη μείωση τῶν εἰσφορῶν στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα∙ καὶ ὅσο περικόπτονται οἱ συντάξεις καὶ αὐξάνεται ἡ ἀνεργία, τόσο διευρύνονται τὰ ἐλλειμμάτα καὶ καθίστανται ἀναγκαῖες νέες περικοπές. Ὁ φαῦλος κύκλος τῆς κρίσεως ἐπέστρεψε.