Συρία, σκληρὲς μάχες ξηρᾶς

Στὸν πόλεμο τῆς ξηρᾶς μεταφέρονται οἱ μάχες στὴν Συρία, καθὼς οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἀνακτοῦν τὸ χαμένο ἔδαφος, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἰρὰν καὶ τῆς Χεζμπολλάχ∙ σκοπός τους εἶναι ἡ ἐκκαθάριση τῶν ἀνατολικῶν συνοικιῶν τῆς Βαγδάτης καὶ τῶν περιχώρων τῆς Χαλέπ, ποὺ θεωροῦνται ἀπ’ τὰ ἰσχυρὰ προπύργια τῶν Ἰσλαμιστῶν. Στὸν ἀέρα, Ἀμερικανοὶ καὶ Ρῶσοι ἔχουν συμφωνήσει νὰ ἐνημερώνονται ἀμοιβαίως γιὰ τοὺς βομβαρδισμούς τους καὶ νὰ μένουν σὲ ἀπόσταση τουλάχιστον εἴκοσι χιλιομέτρων τὰ ἀεροσκάφη τους∙ σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο ἡ προσέγγιση τῶν δύο μεγάλων δὲν ἔχει προχωρήσει ἀρκετά, ἀλλὰ ἂν ἀλλάξει σημαντικὰ ἡ κατάσταση στὴν ξηρὰ ἀναμένεται ἄλλη ἐπαφὴ τῶν κυβερνήσεων. Πάντως ἡ προηγούμενη σκληρὴ ἀντιπαράθεση ἐγκαταλείπεται, ἐνῶ καὶ οἱ ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωσυμβουλίου θὰ ἐπηρεάσουν ἀρκετὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ πρόβλημα∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν βαρύνουσα γνώμη, καθὼς αὐτοὶ δέχονται τοὺς πρόσφυγες, ἐνῶ Βρεταννοὶ καὶ Γάλλοι συμμετέχουν στοὺς δυτικοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς.