Νησιὰ τῆς Σινικῆς θαλάσσης

Τὸ πρόβλημα τῶν νησιῶν τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης ἐπανέρχεται ὀξύτατο, καθὼς ἡ Κίνα κατασκευάζει νέα λιμάνια καὶ ἀεροδρόμια στὰ κοραλλιογενῆ νησιά, μὲ ἔντονες τὶς διαμαρτυρίες τῶν Φιλιππίνων καὶ τοῦ Βιετνάμ∙ οἱ τρεῖς χῶρες διεκδικοῦν τὰ νησιὰ αὐτά, τὰ ὁποῖα ὅμως ἐλέγχουν τὴν ναυτικὴ ὁδὸ ἀπ’ τὸ στενὸ τῆς Μαλάγας πρὸς τὸν Εἰρηνικό. Οἱ Ἀμερικανοὶ ὑποστηρίζουν, ὅτι τὰ νησιὰ βρίσκονται πιὸ κοντὰ στὶς Φιλιππίνες καὶ στὸ Βιετνάμ, ποὺ ἔχουν καὶ τὸ δικαίωμα ἐλέγχου τους, ἀλλὰ τὸ Πεκῖνο ἀντιδρᾶ∙ ἡ Οὐάσιγκτον προειδοποίησε ὅτι θὰ στείλει τὴν ἀεροπορία της καὶ τὸν στόλο της στὴν περιοχή, ἀλλὰ ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἀπάντησε, ὅτι θὰ προστατεύσει τὰ θαλάσσια καὶ ἐναέρια σύνορά της. Ὁ κίνδυνος θερμοῦ ἐπεισοδίου, μὲ ἀπρόβλεπτες τὶς προεκτάσεις, εἶναι ὑπαρκτός.