Παρέμβαση στὴ δικαιοσύνη

Ὁ Ναπολεοντίσκος προχώρησε σὲ ὠμὴ παρέμβαση στὴν δικαιοσύνη μὲ τὴν κατάργηση τῆς διακρίσεως τῶν ἐξουσιῶν, λέγοντας στὴν Βουλή, ὅτι δὲν ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τοὺς δύο ὑπουργούς του γιὰ τὸ «πόθεν ἔσχες»∙ ὁ Εὐάγγελος Μεϊμαράκης τὸν κατηγόρησε γιὰ ἀνοικτὴ ὑπονόμευση τοῦ ἔργου τῆς δικαιοσύνης, «ποῦ τὸ ξέρει αὐτός; διάβασε τοὺς φακέλους καὶ δὲν τοὺς παρουσιάζει σὲ ἐμᾶς;» Ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργὸς ἔφυγε ἀπ’ τὴν αἴθουσα τῆς Ὁλομέλειας καὶ δὲν ἀπάντησε∙ τοὺς ἔχει ἐνοχλήσει πάρα πολὺ ἡ ὑπόθεση, διότι γκρεμίζεται τὸ ἐπιχείρημά τους γιὰ ἠθικὴ ἀνωτερότητα τῆς ἀριστερᾶς. Στὰ παρασκήνια ὅμως κρίνεται ἡ κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία, ἐπειδὴ ἀμφότεροι οἱ ὑπουργοὶ ἔχουν διαρρεύσει ὅτι θὰ ἀνεξαρτητοποοιηθοῦν, ἂν δὲν τοὺς καλύψει ἡ κυβέρνηση.