Σχέσεις, Κίνας, Βρεταννίας

Ὁ Κινέζος πρόεδρος ἐπισκέπτεται ἀπὸ σήμερα ἐπισήμως τὴν Βρεταννία καὶ τοῦ παραχωρεῖται ἀπ’ τὴν βασίλισσα διαμονὴ στὰ ἀνάκτορα τοῦ Μπάκιγχαμ∙ ἡ τιμὴ θεωρεῖται ἐξαιρετική, ἀλλὰ τὸ Λονδίνο ἀναμένει πολλὰ ἀπ’ τὸν Ξὶ Τζιπὶνγκ γιὰ διεύρυνση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων καὶ μετατροπή του στὸν πρῶτο ἐμπορικὸ ἑταῖρο του στὴν Εὐρώπη. Ὁ Κινέζος πρόεδρος καλλιεργεῖ τὶς ἀγγλικὲς προθέσεις, καθὼς εἶναι πρόθυμη ἡ μεγάλη χώρα γιὰ ἐπέκταση τῶν συναλλαγῶν της μὲ τοὺς Δυτικούς∙ ἄλλωστε κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐπικράτησε τὸ ἴδιο εὐνοϊκὸ κλίμα, ἀλλὰ ἀμέσως μετὰ ξανάρχισαν τὰ πολιτικὰ προβλήματα. Ἤδη ἡ Οὐάσιγκτον προειδοποίησε ὅτι θὰ ἀποστείλει τὸν στόλο της στὰ κοραλλιογενῆ νησιὰ τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης, στὰ ὁποῖα τὸ Πεκῖνο ἔχει κατασκευάσει ναυτικὲς καὶ ἀεροπορικὲς βάσεις, ἀλλὰ ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἀπάντησε, ὅτι δὲν θὰ έπιτρέψει παραβίαση τῶν ἐδαφῶν της∙ τὸ ἀμερικανικὸ γόητρο στὶς γειτονικὲς χῶρες διακυβεύεται.