Κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν

Οἱ ἀγρότες καὶ οἱ κτηνοτρόφοι ἀποφάσισαν τὴν κάθοδό τους σὲ δυναμικὲς κινητοποιήσεις, ὡς διαμαρτυρία στὴν ἀσήκωτη φορολογία τους∙ στὴ σύσκεψη τῶν ἀγροτικῶν καὶ κτηνοτροφικῶν συλλόγων ὅλης τῆς χώρας στὴν Λάρισα ἀποφασίστηκαν μαζικὲς κινητοποιήσεις, μὲ ἀποκλεισμοὺς δρόμων μὲ τὰ ἀγροτικά τους μηχανήματα, ἂν δὲν ἄρει ἡ κυβέρνηση τὰ φορολογικὰ μέτρα, καὶ μὲ τὰ εἰδοποιητήρια νὰ καταφθάνουν στὰ χωριά τους. Οἱ ἀγρότες ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στὶς δύο προηγούμενες ἐκλογές, καὶ δὲν ἄκουσαν τὶς προειδοποιήσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, γιὰ τὶς οὐρὲς τοῦ τρίτου μνημονίου∙ τώρα ὑφίστανται τὶς συνέπειες σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα εἶναι ἐθνικό. Ἡ κυβέρνηση ἀγνοεῖ ἐντελῶς τὰ προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας καὶ δείχνει ὅτι θέλει νὰ τὴν ἐξαφανίσει.