Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, πτωτικὲς στὸ Τόκυο καὶ σταθεροποιητικὲς στὴν Σαγκάη καὶ στὴν Εὐρώπη∙ ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,1324 δολλάρια, καὶ 135,3350 γιέν, χρυσός, 1171,65, καὶ πετρέλαιο, 49,74. Ἡ διαμόρφωση τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τῆς Κίνας στὰ 6,9%, κάτω ἀπ’ τὸ 7% τοῦ προηγουμένου ἑξαμήνου, ἀλλὰ πάνω ἀπ’ τὸ ἀναμενόμενο, 6,8%, τῶν ἀναλυτῶν, ἔχει προκαλέσει κάποιους δισταγμοὺς στοὺς ἐπενδυτές∙ ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Κινέζου προέδρου στὴν Βρεταννία καὶ ἡ παραμονή του στὰ ἀνάκτορα τοῦ Μπάκιγχαμ δὲν ἐνθουσίασε τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν περισσότερο τὶς ἐξελίξεις στὴν Συρία καὶ τὴν ἀπροθυμία τῆς Οὐάσιγκτον συμβάλλειν στὴν ἐξεύρεση λύσεως. Οἱ ἴδιοι θεωροῦν ὅτι αἰτία εἶναι ἡ προστασία τοῦ ἀμερικανικοῦ γοήτρου, διότι, ἂν συμφωνήσουν, αὐτὸ θὰ θεωρηθεῖ ὡς ὁμολογία τέλους τῆς κοσμοκρατορίας καὶ τοῦ μονοπολικοῦ κόσμου∙ ὁπωσδήποτε οἱ ἐξελίξεις θὰ κρίνουν τὰ πράγματα, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι πιέζουν γιὰ λύση καὶ στὴν Οὐκρανία.